25 Temmuz 2013 Perşembe

Ulaşım Araçları

ULAŞIM ARAÇLARI


Ulaşım Nedir?

İnsanın, eşyanın ve ya haberin bir yerden başka bir yere taşınması duruma ulaşım denir. Tarihin her döneminde ulaşım insanlar için büyük önem taşımıştır. Üretilen ürün ya da malların bir yerden başka bir yere götürülmesi ulaşıma ihtiyacı doğurmuştur. Ayrıca insanlar iş icabı yahut sosyal ve kültürel sebeplerle bulundukları yerden başka yere gitme gereği duymuşlardır.

Herhangi bir eşyanın ya da bir insanın bulunduğu yerle nakledileceği yer arasındaki mesafe, alacağı vakit, mal oluş fiyatı düşünülerek ulaşım şekli seçilir. Buradan yola çıkılarak ulaşımda yapılan yeni gelişmelerde güdülen amaç daima mesafeyi azaltmak ve böylece hem vakit kazanmak, hem de fiyatı düşürmek olmuştur. Bu arada konfor ve emniyet de göz ardı edilmez tabi.

Ulaşım amacıyla kara yolu yapımında düz hatlar tercih edilmiş; dağ, su gibi yolu uzatacak veya dolandıracak herhangi bir engeli olmayan en kısa şekilde ulaşımı sağlayacak yollar yapılmaya çalışılmıştır.

Ulaşım araçları eski tarihlerden günümüze kadar çeşitli gelişmeler kaydetmiştir. Bir yandan ihtiyaçlar artarken diğer bir yandan da bu ihtiyaçları karşılayacak ulaşım yolları gün geçtikçe gelişmiştir. Ulaşımın gelişmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler; coğrafik, ekonomik, politik ve sosyal faktörlerdir. Teknolojiden uzak ilk ulaşım araçlarına bir göz atalım;

 İnsan gücü ile çalışan taşıtlar:
 • El arabası
 • Bisiklet
 • Sandal

Hayvan gücü ile çalışan taşıtlar: 
• At arabası
• Kağnı

 Rüzgar gücü ile çalışan taşıtlar: 
 • Yelkenli
 • Tekne

Kömürle çalışan taşıtlar: 
 • Eski trenler
 • Eski gemiler

İlk taşıma şekli olarak, insanın sırtında çocuk ve eşyalarını taşıması akla gelir. Daha sonra hayvanlar taşımada yer almıştır. İnsanın tekerleği keşfetmesi ise ulaşımda en büyük adımdır. Tekerleğin bulunuşu ile hayvanlar artık çekici konuma geçmiş ve daha ağır yükleri, daha çok insanı taşır olmuşlardır.

İnsanların bulduğu diğer bir ulaşım aracı ise nehir ve denizlerde kürek ve yelken gücüyle giden kayık ve gemilerdir. Ulaşımda yapılan büyük keşiflerden biri de pusulanın bulunuşudur. Pusula ile uzun kara ve deniz yollarına çıkma imkanı doğmuştur.

Ulaşımda büyük gelişmeler 19. yüzyıldan itibaren olmuştur. 1765 senesinde James Watt’ın buhar makinasını bulması ile büyük buharlı gemiler yapılmış, 1850’lerde yelken terk edilmiştir. Buhar makinaları demiryolu taşımacılığına da yol açmış, 1825 senesinde İngiltere ve ABD’de demiryolları faaliyete başlamıştır. 1887 senesinde ise Alman mühendis Gottlieb Daimler ilk benzinli motoru bulunca ulaşım araçlarına yenileri katılmış, hayvan taşımacılığı tamamen ortadan kalkmıştır.

Hava taşımacılığında ilk adım 5 Haziran 1783 senesinde Fransa’da balonla yapılmış, bunu 1903 senesinde ilk başarılı uçak yapımı takip etmiştir.

Ülkemizde karayolu yapımına düzenli ve disiplinli bir şekilde 1950 yılından sonra başlanıldı. Bu tarihlerde Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Kıyılar boyunca karayolları yapıldı. İç bölgeler düzgün yollarla deniz limanlarına bağlandı. Böylece ulaşım ve taşımacılık devlet demiryollarından kara, deniz ve hava taşımacılığına kaydırılarak hızlı ulaşım ve taşımacılığa geçildi. 1933 yılında Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresinin kurulmasıyla THY yurtiçi ve yurtdışı ulaşımları da hızlı bir şekilde gelişti.

Başlıca Ulaşım Yolları ve Araçları

1. Kara Yolları 


En çok kullanılan ulaşım şeklidir. Bireysel araçlarımız ya da taşıma şirketlerinin bize sağladığı imkanlar dahilinde bu ulaşım türünü kullanırız. Başlıca kara yolu taşıtları şunlardır: Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır, bisiklet, motosiklet…

2. Demir Yolları 


Türkiye’de İlk demiryolu hattı 1866 yılında İzmir - Aydın arasında kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna önem verilmiştir. Ancak, 1950'li yıllardan sonra, karayollarına daha çok önem verildiğinden demiryolu yapımı azalmıştır. Trenin; kömürlü tren, buharlı tren, elektrikli tren ve hızlı tren şeklinde bir geçmişi vardır.3. Deniz Yolları Dünya ticaretinde en fazla kullanılan yol deniz yoludur. Uygun ulaşım imkanını bizlere sunan deniz taşımacılığı, kara yoluna göre daha kullanışlıdır ve zamandan tasarruf etmemizi sağlamaktadır. Deniz ulaşımında kullanılan araçlar: Gemi, sandal, tekne, jet ski, kano, yelkenli, deniz otobüsü, arabalı vapur, denizaltı…

4. Hava Yolları Hava yolu ile ulaşım yüksek sermaye ve teknoloji gerektirmektedir. Güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayan hava  yolu fiyat olarak da yüksek meblalar içerse de zamanımız kıymetli olması sebebiyle bile tercih nedeni  olabilmektedir. Hava ulaşım araçlarının bir kısmı şunlardır: Uçak, helikopter, balon, zeplin, jet, planör…